Амьдарч байгаа бол Бразил, дараа харагдах өөрсдөө барих боломжтой яриа болох нь амжилттай загвар Студи,»Онлайн».

Мэдлэг англи хэл дээр шаардлагатай биш юм, харин болно эрс нэмэгдэх орлого. Амьдарч байгаа бол Бразил, дараа харагдах өөрсдөө барих боломжтой яриа болох нь амжилттай загвар Студи,»Онлайн».

Бид хүлээж байгаа залуус, охид, хуучин арван найман

Мэдлэг англи хэл дээр шаардлагатай биш юм, харин болно эрс нэмэгдэх орлого

About